Corpus 2021

Un any més, el segon, no va haver Patum i ens vam quedar a Sitges, on els actes s'havien restringit, però no s'havien anul·lat, el que ens va permetre veure les catifes de flors.

sergibuda.cat
sergibuda.cat
sergibuda.cat
sergibuda.cat
sergibuda.cat
sergibuda.cat
sergibuda.cat


sergibuda.cat